આસુરી મનકી પહેચાન
spacer
spacer

પ્રેષક : મધુકર

હમ અદ્યમનકી હે યહ રાજધાની ।
અનંત અવિદ્યા બેઠી સિંઘાસન, જંઘ ઉપર બાંધી વિનાની ।।
તૃષ્ણા છત્ર ધર્યો શિર ઉપર, ચમર ચહુ દિશ ઢૂરે અભિમાની ।
સભા દુઃસંગન ન્યાય કરત હે, ધર્મ અધર્મકી રીતિ ન જાની ।।
છડીદાર બોલત અસત નીત, હલકારા સ્ત્રી દુત અમાની ।
કામ દિવાન લોભ સે અરૂ, ક્રોધાદિ ફોજકી ગનત ન આની ।।
ઠગની પ્રજા વાસ વસત હે, પર પાખંડ નિશાન ધુરાની ।
મદ મત્સર દોઉ દ્વારપાલ હે, નહિ આવત સાધુજન જ્ઞાની ।।
જનમ જનમકી યહી વ્યવસ્થા, કહાંલો બરનત કહોં કહાની ।
“રસિકદાસ” જનકે કોઉ નાહિ, શ્રીવલ્લભ પ્રભુ સબ સુખ દાની ।।

 

 
copyright @ shrivallabhanugrah.com     Powered By: Kumbh Design Inc.