‘‘પ્રતિષ્ઠાના ચાહકોને’’
spacer
spacer

સંકલન : મધુકર

ધીક વો ખાખ ફકીરી,
દીલસે ચાહ ન છૂટી ।
માન બડાઈ જબતે પાઈ,
તબતે કીસ્મત ફૂટી ।।
પૂરી વિપત્તિ મહંતાઈ આઈ,
પ્રીત શ્યામ સો ટૂટી ।
મીલે ‘રસિક’ જબ નંદદુલારો,
સંજીવન રસ બૂટી ।।

 

 
copyright @ shrivallabhanugrah.com     Powered By: Kumbh Design Inc.