પરમ પુજ્ય ગો.સ્વામીજી ,૧૦૮ શ્રી ગોકુલેષજી મહારાજ શ્રી
(જુનાગઢના વતની)
spacer
spacer
  હવે જાગૃતિનો સમય પાકી ગયો છે
  વૈષ્ણવનો ધર્મ
  સત્સંગ પ્રકાર વિજ્ઞાપન
  ભગવદીયનો ધર્મ
  પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટેનું એકમાત્ર સાધન વિરહાર્તિ
  જાણો છો !.....
  સુખાષ્ટકઃ
  મુરલીની ભાવના
  પ્રભુ કેમ મળે ?
  જન્મસાફલ્યનિરૂપણાષ્ટક
  ભગવદીયનો ધર્મ
  સત્સંગ પ્રકાર વિજ્ઞાપન
  શ્રીવલ્લભ વચનામૃત
  ભક્તિની મહત્તા
  પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટેનું એકમાત્ર સાધન વિરહાર્તિ
  જો કૃષ્ણસેવા જ સર્વોત્તમ છે,
  હવે જાગૃતિનો સમય પાકી ગયો છે
 
 
 
copyright @ shrivallabhanugrah.com     Powered By: Kumbh Design Inc.